Edmonton Downtown Apartment For Rent one bedroom

Totally Reno'd NW Edmonton 1 Bdr Apt for rent! 500 BONUS!! GORGEOUS!!